Vergroot de grip op medewerkers, voor meer rust en productiviteit

“Ik weet het gewoon even niet meer. Altijd probeer ik het ze zoveel mogelijk naar de zin te maken en nóg loopt een goeie monteur bij mij weg. Ik kan weer aan de slag om op zoek te gaan naar een vervanger en het is al zo druk! Dit kan ik er gewoon niet bij hebben. En dan maar afwachten of die vervanger net zo goed is. Ik heb het gevoel dat ik de grip aan het verliezen ben en dat wil ik niet”.

Het zijn uitdagingen waar MKB ondernemers weleens mee te maken krijgen. Juist voor dit soort situaties heeft de Mobiele PersoneelsChef een oplossing.

Zeker in de technische sector gaat het nu erom de mensen zoveel mogelijk aan je te binden, i.v.m. toenemende schaarste wat betreft geschoold personeel. Het is belangrijk in hoeverre u de grip op medewerkers kunt vergroten of minimaal kunt handhaven. Verwachtingen managen en mensen blijven motiveren in hun werk, het zijn zaken die voor u belangrijk zijn goed te organiseren. Medewerkers leveren zo meer op voor u.

Het is belangrijk te onderzoeken op welk gebied men die grip mist. Het kan namelijk binnen verschillende gebieden van toepassing zijn. Daarbij kan het een combinatie van die verschillende gebieden zijn.

Mogelijke situaties

  • Het inwerken van nieuwe medewerkers gebeurt niet optimaal. Onderzoek wijst uit dat ongeveer 60% van de nieuwe medewerkers teleurgesteld raakt bij het starten in hun nieuwe baan (bron). Hierdoor gaat in het prilste begin voor veel mensen al iets mis, waardoor zij mogelijk een deel van hun werkplezier kwijtraken. Als hier te weinig of niets aan gedaan wordt, is dit meteen een reden die mee gaat spelen wanneer mensen geprikkeld worden elders te gaan solliciteren.
  • Er kan een generatiekloof zijn. Een ondernemer zit al 20-30 jaar in het vak. Hij heeft een bloeiend bedrijf opgebouwd en voelt dat hij de aansluiting mist met de jongere generatie die bij hem in dienst is gekomen. Denk bv. aan de generatie Y, d.w.z. de mensen die tussen 1985 en 2001 zijn geboren. Zij zijn veel meer met het Internet opgegroeid en weten snel en slim informatie tot zich te nemen. Zij staan anders in het leven en kijken op een heel andere manier naar vrijheid, gezag en hun werk. Het gevoel dat de aansluiting mist en dat men niet goed weet hoe je deze mensen nu het beste activeert, draagt dan bij aan het verlies aan grip.
  • De ondernemer kan het gevoel krijgen dat zijn medewerkers meer kennis op het gebied van personeelszaken hebben, dan hij heeft.
  • Dit uit zich o.a. in de gedragingen bij ziekteverzuim. Het idee dat een medewerker bij verzuim op het randje van wet- en regelgeving loopt en het proces naar beterschap traineert, zorgt bij menig werkgever voor een vervelend gevoel. Is het niet omdat getornd wordt aan de teamgeest, dan is het wel bedrijfseconomisch gezien een kostenpost die men liever niet heeft.

Maar denk ook aan

  • Elke onderneming heeft in bepaalde mate het zogenoemde “wandelgangeninformatiesysteem“. Bij het koffieapparaat worden door medewerkers onderling beklag gedaan over zaken die naar hun idee niet goed lopen. Maar als “de baas” erbij komt, dan houdt iedereen opeens zijn mond. Terwijl “de baas” juist een open en eerlijke communicatie nastreeft. De deur heeft hij voor iedereen altijd open staan. Hoe komt het dan dat zaken scheef lijken te lopen?
  • Is de ondernemer wel overtuigd dat zijn mensen zich voor het volle pond inzetten voor zijn zaak? Tijdens een personeelsmeeting zegt men “ja”! Alleen later blijkt dat men zich op de werkvloer aan afspraken onttrekt om een of andere reden. Onderzoeken geven weer dat tussen 60 en 75% van alle medewerkers niet helemaal betrokken is bij hun werk. Waardoor komt dat?

Oplossing

De Mobiele PersoneelsChef heeft een programma ontwikkeld waarin gestreefd wordt de grip op medewerkers te vergroten. Dit programma is modulair inzetbaar en kan op verschillende manieren worden ingezet. Altijd een stukje maatwerk. Heeft u al een idee hoe de grip te vergroten? Dan kan De Mobiele PersoneelsChef als uw eigen PZ afdeling fungeren. Zo wordt bijgedragen zaken beter voor u in te vullen en de grip te vergroten. Hier leest u meer over deze mogelijkheid.

Die grip

Is het u nog niet helemaal duidelijk hoe de grip te vergroten? Dan wordt onderzoek gedaan naar de organisatie-DNA. Denk aan de manier waarop visie, missie en kernwaarden zijn ontwikkeld en binnen de gehele organisatie worden uitgedragen. Ook de wijze waarop men met trots bezig is in hun werk, wordt onderzocht. Er vinden gesprekken plaats met directie, management indien aanwezig en met medewerkers. Met alle uit deze gesprekken afkomstige informatie wordt invulling gegeven om per afdeling. Per persoon komt men te weten op welk gebied men verbetering nodig heeft (en ook wil hebben) waarmee de grip op medewerkers wordt vergroot. Aspecten als zingeving in iemand werk, autonomiteit en meesterschap worden belicht en verder ontwikkeld.

Iets voor u?

Geïnteresseerd in het vergroten van de grip? De Mobiele PersoneelsChef verzorgt een scan op dit gebied, zodat u ziet waar u staat. Deze is gratis indien het vervolgtraject door de Mobiele PersoneelsChef opgepakt wordt.

Ook interessant:

Functioneringsgesprekken gaan invoeren

Personeelsdossiers verbeteren

5 Basistips voor meer duidelijkheid en aandacht