De Mobiele personeelschef

Inzicht in de diensten

Het doel van De MPC is het risico te helpen verkleinen op verloop van goede medewerkers en de mogelijkheid verschaffen hen productiever te krijgen. Door jouw personeelsmanagement te laten optimaliseren, verkrijg je de mogelijkheid tot hogere productiviteit en beter gemotiveerde mensen. Een aanvang daartoe kan al door afname van een enkele dienst tot en met het uitbesteden van de complete personeelszaken.

De voordelen: Grotere betrokkenheid van je mensen en uitzicht op een hogere winstmarge per medewerker!

people

Uitbesteding van personeelszaken

Schakel De MPC in om het personeelsmanagement strakker geregeld te hebben. Hierdoor kan je je eindelijk weer focussen op jouw eigen kerntaken.

chat

Hulp bij functioneren en beoordelen

Geen structurele gesprekken? Zit de sleet erin of zijn het alleen maar jaarlijkse salarispraatjes geworden? Zet De MPC in en zorg zo voor meer winst en structuur!

heldere afspraken

Heldere afspraken duidelijk vastgelegd

Zijn de contracten niet meer van deze tijd of wil je als startende werkgever een stevig juridisch fundament? De MPC schept orde, overzicht en rust.

Personeelshandboek

Een overzichtelijk personeels-handboek

Krijg je prangende vragen of ontstaat discussie omdat regels alleen mondeling zijn afgesproken? De MPC organiseert duidelijkheid en overzicht!

Safety

Ondersteuning bij veiligheid op de werkvloer  

Continu herinnerd worden de veiligheid in kaart te moeten brengen, maar geen tijd voor óf geen zin in? De MPC verzorgt de RI&E binnen afzienbare tijd!

hospital

Begeleiding bij ziekteverzuim

Te weinig grip op verzuimend personeel? Voldoe je aan wet- en regelgeving bij langdurige ziekte? Laat De MPC je helpen de zorgen te verminderen.