De Mobiele personeelschef

Hulp bij functioneren en beoordelen

Dé uitgelezen kans je mensen meesterschap te laten verkrijgen in hun vak en dus meer winst voor je bedrijf te laten behalen

Hulp bij functioneren en beoordelen

Dé uitgelezen kans je mensen meesterschap te laten verkrijgen in hun vak en dus meer winst voor je bedrijf te laten behalen

recruitment

Verbeter de duidelijkheid en aandacht naar alle medewerkers.

develop employee

Geef hen de kans hun ontwikkeling bij joú vorm te laten geven. Hiermee stijgt het aanzien als werkgever.

Increase profit

Vergroot hiermee de winstgevendheid in hun vak en dus voor jou!

insights

Verkrijg een completer inzicht in hoe het geheel van jouw  organisatie in elkaar steekt.

Wil je je organisatie ook op een hoger niveau laten presteren?

Schakel dan net zoals Gordijn Transport, De MPC in. Het verbeteren van aandacht naar medewerkers, levert winst op.

Onderzoek toont namelijk aan:

  • 40% Van werkend Nederland heeft het gevoel dat zij hun ontwikkelwensen niet kunnen uitspreken en 60% ervaart geen duidelijke richting (bron: Memo2 i.o.v. Centraal Beheer).
  • Ervaring leert dat ruim 75% van het MKB niet goed weet hoe zij hun mensen het beste kunnen helpen met inhoudelijke gesprekken; er is hier dus heel veel winst te behalen. Ook bij jou!
Functioneren en beoordelen laat Gordijn Transport door De MPC doen!

Hoe werkt zo’n systeem?

Het uitgangspunt is: Duurzame verbetering in het geven van duidelijkheid en aandacht naar medewerkers. De MPC zet een kader neer, waarmee duidelijke gesprekken worden opgetuigd, wat mensen in beweging krijgt en na jaren van continuïteit nog steeds zorgt dat men zich kan blijven ontwikkelen.

  • De MPC start met de visie op de mensen, prestaties en verbeterpunten;
  • Hij zit bij de gesprekken, helpt te sturen en vraagt evt. door als je het even niet weet. Een formulier is de leidraad.
  • Afspraken worden altijd vastgelegd en opgevolgd. De MPC regisseert het terugkerende proces van gesprekken;
  • Hij helpt bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen, waardoor men op weg gaat om meesterschap te verkrijgen.

Jouw winst: Een overzichtelijk systeem dat zorgt voor blijvende ontwikkeling van medewerkers!

Hulp bij functioneren en beoordelen

Klanten aan het woord

Belangrijk om te weten:

 

Een goede voorbereiding is de sleutel:

De MPC helpt de ondernemer mee om een degelijk fundament op te tuigen. Dat begint met een goede voorbereiding voor alle gesprekken die dienen plaats te vinden. Een bespreking vindt plaats o.b.v. de bevindingen van de ondernemer, wat zijn of haar visie is, waar het beter kan en wat de mogelijke eigen belemmeringen zijn. Zo kan De MPC helpen het daadwerkelijke gesprek op gang te houden op cruciale momenten.

Wat wordt allemaal genoteerd tijdens zo’n gesprek?

Tijdens het voortgangsgesprek worden alle besproken onderwerpen genoteerd. Het wordt als een verslag aangeboden aan de medewerker en opgeslagen in het personeelsdossier. Het dient als reminder voor de medewerker welke afspraken nagekomen dienen te worden, maar ook voor de werkgever om bv. een cursus of extra training te organiseren. Natuurlijk helpt De MPC beide partijen hieraan te herinneren en neemt indien gewenst zaken uit handen bij bv. een te organiseren training.

Is zo’n soort gesprek verplicht volgens de wet?

Deze gesprekken zijn niet verplicht om te doen. De wetgever gaat ver, maar bepaalt gelukkig niet jouw personeelsbeleid. Het is echter wel verstandig zulke gesprekken met de mensen te gaan voeren. Het vervult namelijk vaak een niet uitgesproken behoefte bij mensen (duidelijkheid en aandacht). De MPC werd vaker ingehuurd om te testen wat de effecten waren, omdat men kritisch was. Achteraf bleek altijd dat men blij was deze gesprekken te hebben opgestart, omdat men elkaar hierdoor beter heeft leren kennen. Dat helpt namelijk altijd als de zaken gedurende het werk meer in context geplaatst kunnen worden.

Wat is het verschil tussen een functionerings- en een beoordelingsgesprek?

Functioneren is een tweerichtingsgesprek, waarbij bv. midden op het jaar besproken wordt of afgesproken doelstellingen behaald gaan worden en wat ervoor nodig is om bij te sturen. Hierbij kan de medewerker zijn/haar mening geven om zaken bij te schaven, etc. Een beoordeling is een eenrichtingsgesprek, bijv. aan het eind van het jaar waarbij beoordeeld wordt hoe een medewerker gepresteerd heeft o.b.v. vastgestelde competenties.

Zijn dit soort gesprekken niet ouderwets?

Op het gebied van personeelszaken (HRM) vinden continu ontwikkelingen plaats. Het is ook een echte wetenschap waarbij allerlei disciplines zoals psychologie, sociologie en maatschappelijke issues telkens hun bijdrage leveren dit vak verder te ontwikkelen. Wat altijd bovenaan staat, is dat iedereen behoefte heeft aan aandacht en gehoord wil worden. Zeker in deze tijd. Wanneer door omstandigheden niets is geregeld of iets gebrekkigs is neergezet, dan is gemakkelijker én goedkoper aan te vangen met een klassiek systeem en gaandeweg de tijd te bepalen of aanpassingen nodig zijn.

Van De MPC kan je altijd op aan!

Vertrouwen wekken, heldere communicatie, doortastend optreden en doorpakken. Jouw eigen personeelschef is altijd betrokken!

Je wordt ook ondersteund met:

 

Safety

Ondersteuning bij veiligheid op de werkvloer

Continu herinnerd worden de veiligheid in kaart te moeten brengen, maar geen tijd voor óf geen zin in? De MPC verzorgt de RI&E binnen afzienbare tijd!

people

Uitbesteden personeelszaken

Schakel De MPC in om uw personeelsmanagement strakker geregeld te hebben en je kan je eindelijk weer focussen op jouw eigen kerntaken.

hospital

Begeleiding bij ziekteverzuim

Te weinig grip op verzuimend personeel? Voldoe je aan wet- en regelgeving bij langdurige ziekte? Laat De MPC jou helpen de zorgen te verminderen.