De Mobiele personeelschef

Verbeter de veiligheid op de werkvloer

Laat een RI&E opstellen, want veilig op het werk = fijn aan het werk

Verbeter de veiligheid

op de werkvloer

Laat een RI&E opstellen, want veilig op het werk = fijn aan het werk

Health and safety

Een boete van de arbeidsinspectie of gedoe met de verzekeraar, na een ongeval; dat wil toch niemand?

Health and safety

Verbeter de inzet van mensen op de juiste plek binnen jouw organisatie.

Health and safety

Een degelijk bewijs dat rekening wordt gehouden met werken in een zo veilig mogelijke omgeving.

Employer

Met zo’n rapport erbij versterkt het het imago als werkgever die goed voor de medewerkers zorgt!

Werkt men wel veilig op het werk?

In Nederland heeft iedere werkgever te maken allerlei verplichtingen, bv. door arbobeleid te voeren dat zoveel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Daartoe dient men een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben opgesteld, indien met medewerkers het bedrijf wordt gerund.

Veel werkgevers net zoals Emerald Financiële Diensten hebben een RI&E via De MPC laten opstellen. Nog niet iedere werkgever heeft zoiets, terwijl dit wel verplicht is. Wanneer je met een bedrijfsongeval te maken krijgt en je geen RI&E hebt, dan bestaat een risico op een boete van de arbeidsinspectie. De verzekeraar kan ook heel moeilijk gaan doen, omdat niet aan de regels is voldaan. Hierdoor lijd je mogelijk vele duizenden euro’s aan schade, naast alle vervelende gevolgen voor de getroffen medewerker en zijn omgeving.

Risico Inventarisatie en -Evalualatie onveilig

Hoe word je gediend?

De MPC is kundig in het opstellen van een RI&E. Het is zaak te inventariseren met een oog voor detail en zo te bepalen waar een ondernemer risico’s loopt en hoe deze met prioritering zoveel mogelijk weggenomen of verminderd kunnen worden. De MPC gebruikt de tools die door overheid en/of brancheverenigingen beschikbaar zijn gesteld. Soms is het verplicht deze rapporten te laten toetsen door een extern bevoegd bedrijf of persoon. Voor De MPC is dat geen probleem, want hij put uit een netwerk van bevoegde veiligheidskundigen.

Op deze manier voldoe je aan wet- en regelgeving en zijn de medewerkers bewuster om veiliger om te gaan met risico’s en hoe deze zijn weggenomen of verminderd. Hierdoor kan men met een gerustgesteld gevoel het vak uitoefenen.

Risico Inventarisatie en -Evalualatie veilig

Klanten aan het woord

Belangrijk om te weten:

 

Communiceer over je intenties

Wanneer je voornemens bent een RI&E te willen laten opstellen, communiceer dan altijd met de medewerkers over jouw intenties en de bedoeling van zo’n rapport. Het creëert rust en duidelijkheid bij iedereen wanneer zij weten met welke bedoeling bepaalde functionarissen op dat moment rondlopen en zogenaamd “op hun vingers komen kijken” in hun dagelijkse werk. De MPC helpt je mee heldere uitgangspunten te formuleren, zodat dit proces vloeiend aan kan vangen. Wijs na dit proces iemand in de organisatie als preventiemedewerker aan die mee gaat helpen de veiligheid op de werkplek na te leven.

Ik heb al een RI&E, dan is dat toch al goed?

Heel goed als dat zo is! Echter, het hebben van een RI&E is één, het actueel houden van een dergelijk rapport, is twee. Je bent verplicht een RI&E actueel te houden. De wetgever is niet duidelijk over de houdbaarheid, maar stelt dat bij elke verandering in jouw organisatie (bijvoorbeeld door verhuizing, een aanpassing door verbouwing of ingebruikname van nieuwe technieken), de RI&E aangepast dient te worden op deze onderdelen. Het is altijd goed een RI&E eens in de 3 à 4 jaar te vernieuwen.

Moet ik zo'n RI&E laten toetsen?

Nadat de RI&E is opgesteld, hoeft deze niet altijd getoetst te worden. Check de site van RI&E aan welke voorwaarden je moet voldoen, indien je kosten kan besparen op dit gebied. De MPC adviseert graag verder.

Wat gebeurt bij een toetsing?

Wanneer jouw RI&E getoetst dient te worden, dan regelt De MPC dat. Hij zorgt dat een extern bureau dat hiertoe bevoegd is, de toetsing uitvoert en feitelijk het werk dat De MPC heeft gedaan, controleert door middel van inspectie van het opgestelde rapport en een rondgang op de zaak. Het is in ieders belang dat de RI&E ordentelijk en grondig wordt uitgevoerd; dat scheelt namelijk tijd en geld, indien degene die toetst bepaalde onderdelen tegenkomt die een duidelijker inventarisatie vereisen.

Ik heb alles al geregeld vanuit VCA of VA, dus dit heb ik niet nodig

Helaas is een RI&E vanaf 1 FTE (fulltime equivalent) te allen tijde benodigd door de wettelijke verplichting, omdat deze de kans biedt in te zoomen op onderdelen die niet in genoemde systemen voorkomen. Vaak werken dit soort systemen met elkaar samen, doordat hier en daar overlap is. Het voordeel is dat bepaalde vragen sneller te beantwoorden zijn.

Van De MPC kan je altijd op aan!

Vertrouwen wekken, heldere communicatie, doortastend optreden en doorpakken. Jouw eigen personeelschef is altijd betrokken!

Je wordt ook ondersteund met:

 

Personeelshandboek

Een overzichtelijk personeels-handboek

Krijg je prangende vragen of ontstaat discussie omdat regels alleen mondeling zijn afgesproken? De MPC organiseert duidelijkheid en overzicht!

chat

Hulp bij functioneren en beoordelen

Geen structurele gesprekken? Zit de sleet erin of zijn het alleen maar jaarlijkse salarispraatjes geworden? Zet De MPC in en zorg zo voor meer winst en structuur!

people

Uitbesteding personeelszaken

Schakel De MPC in om jouw personeelsmanagement strakker geregeld te hebben en je kan je eindelijk weer focussen op jouw eigen kerntaken.