De Mobiele personeelschef

Personeelszaken uitbesteden

Met een specialist op dit gebied aan jouw zijde, herpak je met een gerust gevoel de focus op ondernemen!

Personeels
zaken
uitbesteden

Met een specialist op dit gebied aan jouw zijde, herpak je met een gerust gevoel de focus op ondernemen!

Bespaar kostbare tijd

Bespaar kostbare tijd die je liever aan andere taken wil besteden.

Huur de juiste persoon in

Delegeer dit werk naar een specialist op personeelsgebied.

Vergroot de winst

Vergroot de winstgevendheid door focus en verminder ergernis.

Verhoog de kwaliteit

Verbeter hiermee jouw kwaliteit als werkgever.

Klinkt dit herkenbaar?

  • De business neemt toe, maar ideeën over groei geven je belemmerende gedachtes, zoals: Meer mensen betekent meer problemen? Of: Waar haal ik tijd vandaan dit goed te regelen?
  • Je merkt dat medewerkers soms lopen te morren over van alles, dat volgens hen niet goed bij je geregeld is?
  • Je boekhouder moet zich meer gaan specialiseren in financiën en heeft geen tijd meer voor personeelszaken?

Of deze: De concurrent lijkt het beter voor elkaar te hebben met personeel? En wat dacht je van dat nare gevoel, te vaak met interne brandjes bezig te moeten zijn en dat je maar niet toe kan komen aan de écht leuke dingen; namelijk ondernemen?

Dan wordt het tijd voor een gesprek, net als de eigenaar van ELM Bouwmachines destijds heeft gedaan. Hij plukt nog altijd de vruchten van zijn beslissing personeelszaken uit te besteden!

ELM Bouwmachines besteedt personeelszaken uit aan De MPC!

Dit is de oplossing

Personeelszaken uitbesteden regel je via De Mobiele PersoneelsChef (De MPC), want hij is dé specialist voor MKB ondernemers op dat gebied. Hij verduurzaamt het personeelsbeheer, doordat taken die jou teveel tijd kosten of waar je geen zin in hebt (ja, toch?) bij jouw eigen personeelschef komen te liggen.

  • De MPC organiseert en beheert een stevig fundament (alle dossiers met o.a. de contracten, het personeelshandboek en alle reglementen, een functioneringssysteem, etc.);
  • Hij beheert het verzuim, helpt bij sollicitaties, organiseert de motivatie-/voortgangs- en verwachtingsgesprekken, draagt eraan bij dat mensen zich ontwikkelen én hij dient als jouw klankbord waardoor je eenduidiger personeelsbeleid kan gaan laten uitrollen binnen het bedrijf;
  • De MPC beheert tevens het veiligheidsbeleid middels de verplichte RI&E.

Jouw winst: terugwinnen van focus op ondernemen en het geruststellende gevoel dat deze zaken vanaf nu wél geregeld zijn. De kwaliteit van de organisatie neemt hierdoor toe.

Personeelszaken uitbesteden

Klanten aan het woord

Belangrijk om te weten:

 

Ook De MPC heeft twee oren en één mond

Eerst luisteren, dan pas praten. De MPC heeft altijd een luisterend oor voor jouw uitdagingen en heeft niet gelijk zijn oordeel klaar over de situatie. Als je om zijn mening vraagt, dan put je wel uit een schat van ervaring door zijn jarenlange opgebouwde kennis en verkregen inzichten. Door middel van een kennismakingsgesprek en eventueel een scan van jouw omgeving krijg je de juiste oplossing voorgeschoteld en kan jouw behoefte worden ingevuld, nl.: personeelszaken uitbesteden!

Je krijgt jouw eigen adviseur op personeelsgebied

Bij het concept van personeelszaken uitbesteden, hoort het beeld dat De MPC jouw eigen personeelschef is. Hij zorgt nl. voor meer overzicht en geeft gevraagd (maar ook ongevraagd) advies over zaken die jouw business omhoog helpen door verbeterde inzet van de mensen.

Je krijgt verbeterde administratieve ondersteuning

Personeelszaken uitbesteden betekent dat De MPC jouw ruggengraat wordt wat betreft personeelsbeheer. Je krijgt bv. ruim op tijd een seintje als van een medewerker een contract of proeftijd afloopt. De MPC regelt alles van arbeidscontracten tot loonbelastingverklaringen. Je kan dan bepalen op welke wijze je door wil met een medewerker of wat ervoor nodig is om mogelijk toch afscheid te nemen van iemand. Zo loop je geen risico aan iemand vast te zitten. Alle administratie onderdelen worden zorgvuldig bijgehouden in de systemen of in samenwerking met de administratie georganiseerd. Periodiek krijg jij terugkoppeling, controle en advies over de stand van zaken op dat moment. Salariszaken blijven altijd bij de salarisverwerker.

Stuit verandering door De MPC niet op weerstand?

De komst van De MPC in de organisatie kan soms op weerstand vanuit jouw medewerkers stuiten; verandering doordat jij personeelszaken wil gaan uitbesteden, kan misschien wel eng zijn? Hij heeft een open vizier en wekt vertrouwen door helderheid te verschaffen. De kerngedachte van zijn werk is dat ieder zijn of haar potentieel tot volledige wasdom mag laten komen, omdat iedereen daardoor lekkerder in z’n vel komt te zitten.

Kost dat veel geld, personeelszaken/ HR uitbesteden?

Het antwoord op de vraag is simpel: “Nee”. Helemaal niks regelen voor je personeel op dit gebied kost je in toenemende mate veel geld. Personeelszaken uitbesteden via De MPC zorgt bv. dat je nooit meer op achterstand staat, doordat je gedegen dossiervorming krijgt en je onverhoopt iemand moet laten gaan. Verwachtingen tussen werknemer en werkgever worden helderder en je mensen worden geholpen met hun ontwikkeling wat betreft verbeteringen in hun productiviteit en vergroting van hun vakmanschap. Werkzaamheden zijn er altijd op gericht de gedane investeringen in verbeterde HR te laten renderen. Een bewuste ondernemer is ook een ondernemer die winstgevender is. De keuze ligt bij jou!

Blijkt jouw uitdaging groter dan hetgeen je aan oplossingen aangeboden kan krijgen?

In het geval de oplossing deels maar niet voor 100% door De MPC gegeven kan worden, ook dan beschikt hij over het vermogen bij te dragen aan de gewenste uitkomst, door een groot netwerk van specialisten die hij voor jou kan inhuren (denk aan bedrijfskundigen, trainers, specialisten op het gebied van behendiger werken, zoals Agile en Scrum). Samen komen we er altijd uit.

Van De MPC kan je altijd op aan!

Vertrouwen wekken, heldere communicatie, doortastend optreden en doorpakken. Jouw eigen personeelschef is altijd betrokken!

Je wordt ook ondersteund met:

 

Personeelshandboek

Een overzichtelijk personeels-handboek

Krijg je prangende vragen of ontstaat discussie omdat regels alleen mondeling zijn afgesproken? De MPC organiseert duidelijkheid en overzicht!

chat

Hulp bij functioneren en beoordelen

Geen structurele gesprekken? Zit de sleet erin of zijn het alleen maar jaarlijkse salarispraatjes geworden? Zet De MPC in en zorg zo voor meer winst en structuur!

hospital

Begeleiding bij ziekteverzuim

Te weinig grip op verzuimend personeel? Voldoe je aan wet- en regelgeving bij langdurige ziekte? Laat De MPC je helpen de zorgen te verminderen.