Functionerings- en beoordelingsgesprekken maken veel duidelijk

De Mobiele PersoneelsChef (De MPC) heeft vele ondernemers geholpen bij het doen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Niet alleen, maar altijd naast ondernemer en werknemer. Zoals een ondernemer ooit eerlijk durfde te zeggen: “Jij bent voor mij de stok achter de deur, want eigenlijk wilde ik vandaag klanten bezoeken”. Hij besefte dat het goed was om mensen meer formele aandacht te geven. De MPC hielp mee de zaken in goede banen te leiden.

De case

Bij de klant werken ruim 20 personen waarbij de meesten al lang voor de baas werken (tussen 10 en 40 jaar). Daarbij is er instroom van nieuwe medewerkers. De zaak zelf bestaat lang en is succesvol. In de basis heeft de directie een sociale houding naar de medewerkers. Deze veilige omgeving voor medewerkers geeft hen het gevoel van zekerheid en het waarborgt de continuïteit. Om niet door te slaan in “socialisme”, besloot de directie enige jaren geleden tot het doen van gesprekken met de medewerkers. De directie wilde namelijk de duidelijkheid verbeteren. “Er moet wel hard gewerkt worden, daarvoor worden ze betaald”. De uitdagingen die de onderneming heeft, dienen uiteindelijk ook te landen op de werkvloer, zodat ze goed worden opgelost.
Kort daarna werd De MPC ingehuurd om de directie te helpen in het doen van gedegen gesprekken en doet dit nog steeds. De directie wilde duidelijker doelen bij de mensen laten ontstaan. Zo kunnen zij zich nog steeds ontwikkelen en ze slapen ze niet in. Telkens voor de gespreksrondes worden kort alle medewerkers gereviewd te voorbereiding op de gesprekken.

Functionerings en beoordelingsgesprekken

Het resultaat

Bij alle gesprekken zit De MPC en helpt o.a. bij het doorvragen. Zeker in het begin, sloeg een gesprek weleens dood en de MPC hielp dan de boel op gang door zelf een paar kritische vragen te stellen. Altijd met respect en ook zodat vervelende punten eens goed uitgesproken werden. Verslaglegging is in alle gevallen essentieel. Inmiddels kent iedereen de jaarlijkse procedure en is tevreden over de gang van zaken. Iedereen kan even zijn ei kwijt en er is meer helderheid over ieders functioneren. De MPC heeft ervoor gezorgd dat medewerkers inmiddels veel duidelijker op het netvlies hebben hoe ieder bijdraagt aan het succes van de onderneming.

Ook interessant:

Uw stok achter de deur voor functioneringsgesprekken

Hoe buig je het negatieve imago van een voortgangsgesprek om?

4 Oplossingen hoe De MPC meer duidelijkheid biedt aan ondernemers