Ondersteuning bij een langdurig zieke medewerker

Een ondernemer met personeel denkt er liever niet over na: Iedereen kan eens een griepje hebben, maar als men te maken krijgt met een medewerker die langer uit het arbeidsproces is door een ernstige ziekte of een lichamelijk probleem, dan wordt meteen de langdurige inzet gemist. Het roept namelijk meteen een aantal reacties op:

 • Het missen van specifieke kennis
 • Direct gemis van productiviteit
 • Een probleem met bezetting
 • Het moeten maken van kosten door inhuur elders
 • Het vervelende gevoel de administratieve rompslomp in goede banen te moeten leiden.

Nog afgezien van de persoonlijke gevoelens naar de medewerker en de mogelijke gedachte dat de ondernemer een sanctie opgelegd krijgt, indien het gehele ziektetraject niet goed wordt doorlopen: Het zijn helaas niet de leukste zaken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Ondersteuning bij een langdurig zieke medewerker

U nog niet overkomen? Mooi!

Accepteren dat het u ooit eens zou kunnen treffen, uw zegeningen tellen wanneer het u tot nu toe niet is overkomen en ondergaan wanneer zo’n situatie uw pad kruist, waarschijnlijk is het de beste houding die u kunt aannemen.

Alleen, wie helpt u dan met de juiste begeleiding, wanneer het u overkomt? De Mobiele PersoneelsChef! Hij voorkomt niet dat het gebeurt, maar hij verzacht op een aantal vlakken uw pijn wanneer het u treft.

Takenpakket

Hij dient u als eerste aanspreekpunt in zo’n situatie en neemt voor u de volgende zaken uit handen:

 • Zorgdragen voor het periodiek contact met uw arbodienst, bijv. met de casemanager, arboarts of arbeidsdeskundige
 • Administratieve ondersteuning middels het opstellen van het plan van aanpak
 • Het doen van de re-integratiegesprekken met de betreffende medewerker
 • Bijstellen van het plan van aanpak bij wijzigingen in de situatie
 • Het zijn van de interne casemanager voor de ondernemer
 • Het doen van de volledige begeleiding bij een ”spoor 2 traject”

Voordelen

Door voor u dicht op de zaak te zitten, verkrijgt u de duidelijkheid m.b.t. de voortgang en uitzicht op het einde van het traject. De Mobiele PersoneelsChef is in staat u veel geld te besparen door met juiste dossiervorming te voorkomen dat u van het UWV een loonsanctie krijgt opgelegd.

Uw voordeel: een groot gemak, omdat zorgen uit handen worden genomen en u gewoon door kunt met uw eigen business.

Ook interessant:

Voorbereiden op een functioneringsgesprek

Plan een meeting in met De MPC!