Mijn medewerker functioneert niet; wat moet ik nu?

Mijn medewerker functioneert niet; wat moet ik nu? In mijn werk word ik vaak benaderd door MKB-ondernemers die mij vertellen dat zij een probleem hebben met een personeelslid, omdat deze in hun ogen niet functioneert zoals zij zouden willen en men niet goed weet hoe dit nu moeten aanpakken. Ermee blijven zitten, is geen optie. Elke dag in dezelfde ruimte te moeten verblijven met iemand die voor teveel negatieve energie zorgt, dat werkt namelijk voor niemand.

Overigens kunnen veel ondernemers gelukkig de boel enigszins ontwijken, door buiten de deur ook hun werk te kunnen doen. Alleen, tijdens het maandelijkse ritueel van het overmaken van het salaris aan de in hun ogen, vervelende medewerker, wordt men toch telkens herinnerd aan die lastige situatie. De tijd is dan rijp op zoek te gaan naar een goede oplossing.

Mijn medewerker functioneert niet; wat moet ik nu?

De meest gehoorde redenen

Wanneer ik zo’n zaak inventariseer, dan hoor ik veelal dat men niet meteen de boel op het spits wil drijven door zo’n persoon rücksichtslos te ontslaan. Dit zijn de meest gehoorde redenen:

 • Betreffende ondernemer heeft vaak het gevoel er alleen voor te moeten staan en wil eigenlijk kunnen klankborden met een specialist, die hem het liefst z.s.m. met de juiste oplossing gaat helpen.
 • Men krijgt bij het idee op zoek te moeten gaan naar een vervanger een enorme wegtrekker, want zie maar eens een goeie vervanger te vinden? Dat kost veel tijd en geld en vakmensen zijn schaars.
 • In toenemende mate beseft de ondernemer dat zonder een goed personeelsdossier het erg lastig kan zijn makkelijk van iemand af te komen. Afspraken zijn vaak mondeling gemaakt en er staat niet heel veel op papier.

Advies

Het allereerste dat ik adviseer, is het gesprek aan te gaan met betreffende medewerker om te vertellen waarom er frictie is. Het benoemen van de zaak is dé manier duidelijkheid te verkrijgen.

 • Soms is de medewerker niet goed op de hoogte van de verwachtingen in deze functie. Waarom men dan in de ogen van de ondernemer niet functioneert, ligt dan bv. aan het ontbreken van een degelijke Functie-/Taakomschrijving waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven én het periodiek bespreken van het functioneren in deze job. De kern is hier: zaken vastleggen en dossier aanleggen. Ook de medewerker heeft hier wat aan, dus beide partijen kunnen op gemaakte afspraken terugkomen.
 • Het komt natuurlijk ook voor dat een persoon niet helemaal geschikt is voor de functie. Geef de persoon de correcte feedback met voorbeelden waaruit dit dan blijkt. Let wel op dat het recente voorbeelden zijn. Dingen die een jaar geleden zijn gebeurd, kweken geen begrip in de ogen van de medewerker. Leg ook hier alles vast en bedenk dat het in eerste instantie de bedoeling is de medewerker te helpen verbeteren in z’n werk. Hoe ga je verder te werk?
  • Je bent verplicht iemand te helpen verbeteren. Leg duidelijk uit wat de doelen zijn waar iemand aan dient te voldoen en hang een tijdslimiet eraan. Deze persoon moet hieraan meewerken. Neem bv. 3 maanden de tijd waarbinnen verbetering aangetoond moet worden.
  • Ga regelmatig met deze persoon zitten om eventuele progressie te bespreken of om bij te sturen. Maak van elk gesprek een verslag waaruit duidelijk blijkt wat de bedoeling is van het gesprek. Zo creëer je een dossier.
  • Blijkt na genoemde periode niet dat de persoon in staat is gebleken tot verbetering, dan rest je de mogelijkheid een vaststellingsovereenkomst aan te bieden met correcte ontslagvergoeding of een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV met juiste motivatie waarom je een arbeidsovereenkomst wil opzeggen of je maakt een gang naar de kantonrechter. Het is belangrijk per geval goed na te denken wat je wilt. Oplossing 1 (de makkelijkste) lukt alleen als je sluitend bewijs hebt dat iemand echt niet functioneert en deze kunt overtuigen het pad te ruimen. Oplossingen 2 en 3 zijn veel lastiger: Je weet gewoon niet wat het UWV zal oordelen en de rechter kan ondanks fantastische dossiervorming toch in jouw nadeel oordelen.
 • Het komt voor dat betreffende medewerker al iets gevoeld heeft en is blij dat de zaak ter tafel komt om besproken te worden. Het gebeurt dat mensen zelf worstelen met zaken en door de aandacht dat het krijgt, is er een mogelijkheid voor de medewerker zijn eerlijke gedachten te uiten. Veelal is het makkelijker een goede exit te regelen als blijkt dat er geen andere functiemogelijkheid bestaat in de zaak. Ook hier geldt: leg alles vast en maak duidelijke afspraken. Dit kost de minste moeite en energie.

Behoefte aan meer duidelijkheid of wil je gewoon eens klankborden? Maak dan een afspraak!

Neem contact met ons op

Vragen over de blog ”Mijn medewerker functioneert niet; wat moet ik nu”? Neem gerust eens contact op met De MPC. Of plan eenvoudig een meeting in!

Ook interessant

Hoe kan een re-integratiebureau mij helpen?

Harmonie tussen werkgever en werknemer