4 Adviezen voor meer harmonieuze geluiden in de tent!

De MPC zorgt voor meer harmonie in de tent!

“Hoe gaat De MPC voor meer harmonie in mijn tent zorgen? Ik heb een groeiend installatiebedrijf, we hebben het toch niet over een orkest?! Mijn mensen moeten gewoon doen wat hun gezegd wordt, kom op!” Dat is wat De MPC kort en bondig terug kreeg van een ondernemer toen deze vertelde dat sommige zaken niet altijd lekker liepen in zijn bedrijf.

Ga er maar aan staan als ondernemer de boel strak te regelen. U bent ooit eens aangevangen met een goed idee voor een eigen bedrijf en op een dag komt u ’s ochtends de kantine binnen en zijn het niet meer de 3 waarmee u ooit begonnen bent, maar zitten er inmiddels 25 werknemers!

Daar waar u met die 3 heel gemakkelijk het bedrijf kon leiden, zijn het nu 25 man wiens gezinnen u voedt. Ze zijn allemaal nodig om de bedrijfsactiviteiten in goede banen te leiden, op weg naar een bepaald doel. De zaken moeten dan wel zo lopen, zoals u het wil.

Eigenlijk is het dan net of u een koor aan het dirigeren bent. U dient ervoor te zorgen dat alle stemmen in het koor harmonieus klinken en dat eventuele valse noten worden vermeden. Net als in een uurwerk waar alle radertjes, hoe klein ook, allemaal optimaal dienen te functioneren.

Helaas kunnen we allemaal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk benoemen, dat bepaalde harmonie niet altijd aanwezig is in de tent. Er zijn voorbeelden te over: Bij de koffieautomaat loopt men over van alles en nog wat te morren, zonder dat u erbij wordt betrokken. Of u ziet dat sommige collega’s niet lekker met elkaar samenwerken, maar hoe pak je dat slim aan zonder dat één van de twee verdwijnt? Of dat iemand niet optimaal functioneert in een bepaalde functie, maar dat deze persoon te belangrijk is om zomaar te laten gaan. Of dat u soms als directeur niet het gevoel heeft dat uw ideeën aansluiten bij de jongste generaties die voor u werken (en te maken krijgt met de bekende generatiekloof).

Hoe zorg je nu op een betrekkelijk eenvoudige manier dat de harmonie terugkeert, zonder meteen de hele organisatie op z’n kop te moeten gooien? De tent moet namelijk wel gewoon doordraaien, want daar zijn de belangen inmiddels veel te groot voor geworden. De MPC heeft enkele goede oplossingen voor u:

1. Iedereen speelt een belangrijke rol in de organisatie

Iedereen speelt een belangrijke rol in de organisatie, dat is een inkoppertje. Echter, in hoeverre zijn de medewerkers hiervan bewust? Heeft u weleens aan Functie-/Taakomschrijvingen gedacht? Dit is een eenvoudige manier waarmee u duidelijk maakt wat o.a. iemands taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn, binnen het gehele kader dat u met de organisatie heeft geschapen. Door hier bv. op terug te komen tijdens een voortgangsgesprek worden mensen veel bewuster van hun invloed op de organisatie.

2. Verwachtingen

Maak verwachtingen die u heeft van alle mensen duidelijk, door bv. geregeld korte toolboxmeetings te houden en onderdelen te bespreken die verbetering behoeven. Door deze een terugkerend karakter te geven (bv. eens per maand, vlak voor de vrijdagmiddagborrel) en met notulen te zorgen dat de terugkerende problemen  oplossingen nodig hebben, verkrijgt u in de basis een manier om gemor weg te nemen.

3. Dossieropbouw

Als u iemand ziet zitten die niet lekker functioneert in z’n functie, dan is de weg van de minste weerstand, een exitgesprek en eruit. Alleen zonder een goede dossieropbouw kan dit niet meer zo gemakkelijk. We moeten niet onderschatten dat veel ondernemers dan gelijk het probleem zien opdoemen waar je zo snel vervanging vandaan haalt. Bedenk ook hier wat u precies van deze persoon wil en achterhaal de reden(en) waarom hij/zij niet lekker functioneert door met de persoon in gesprek te gaan. Treed kordaat op, maar wel met empathie, zonder uw eigen belang te ondergraven. Soms heeft iemand even een zetje nodig. Ook zijn er gevallen waarin zo’n persoon herplaatst kon worden in de organisatie en opeens veel beter tot z’n recht kwam. Maak te allen tijde verslagen en wees 100% helder over de spelregels. Is uiteindelijk toch voor een exit gekozen, dan zorgt duidelijke dossieropbouw ervoor dat de financiële pijn zo laag mogelijk is.

4. Communicatie

Soms is de generatiekloof oorzaak dat communiceren met de jongere medewerkers stroever verloopt. Hoe los je zoiets op? Ook hier is het de bedoeling met betreffende medewerkers in gesprek te gaan (individueel). Probeer te achterhalen waar zij hun meningen op baseren? Welke argumenten gebruiken zij? Soms er zitten goede ideeën tussen, waar u van leren kan. Soms merkt u dat bepaalde overtuigingen die zij hebben, lastiger weerlegd kunnen worden. Dan is het zaak 100% helder te zijn over uw eigen intenties en wat ervoor nodig is om iemand op een bepaald niveau te krijgen. Niet elke leerling is meteen meester van zijn werk. Dat kan niet. Er dienen (kilo)meters gemaakt te worden. Dus sommigen dienen doordrongen te worden van het feit dat door ervaring en inzicht te verkrijgen bepaalde arbeid honderden, zo niet duizenden keren gedaan dient te worden om de gewenste ervaring en inzicht te verkrijgen. Doe dit altijd begripvol en met goede argumenten. Ook dan krijgt u de lastigsten mee.

Wilt u meer weten hoe je gemakkelijker tot de gewenste harmonie te komt, zonder meteen alles zelf te moeten doen? Neem gerust eens contact op met De MPC.

Ook interessant:

Reclame voor de zaak

Helder personeelsbeleid is goed voor iedereen

Meer duidelijkheid creëer je met een personeelshandboek