Meer duidelijkheid creëer je met een personeelshandboek

Eén van de allereerste opdrachten ooit was het maken van een personeelshandboek. Ter verduidelijking: Een personeelshandboek is een document waarin alle regels, normen en waarden van de betreffende organisatie staan beschreven en dient als een verlengstuk van de arbeidsovereenkomst, zodat de arbeidsvoorwaarden duidelijker beschreven staan.

Van zo’n document had deze organisatie weleens gehoord. Het lastige was alleen dat geen van de directieleden er nog niet eerder mee aan de slag was geweest. Waarom niet? Heel eenvoudig, omdat:

  • De tijd was er niet voor genomen;
  • De kennis en kunde had men niet zoiets op te stellen;
  • Men het hierdoor de boel op de “to do” lijst had gezet;
  • Er was nog niet eerder nagedacht om zoiets uit te besteden.

Op weg naar verbetering

Toen de Mobiele PersoneelsChef in gesprek raakte met deze directie, werd de mogelijkheid geboden de omgeving op personeelsgebied in kaart te brengen. Men vond het handig om te zien waar eventuele hiaten waren, zodat deze snel en kundig opgevuld konden worden.

Het bedrijf had een hoop zaken op orde, dus dat gaf hen een goed gevoel. Wat men nog niet had was het eerder beschreven personeelshandboek. Het was niet duidelijk had hoe personeel met bv. de bedrijfseigendommen als auto en laptop van de zaak, om diende te gaan. Daarnaast was weleens de vraag gekomen hoe het nu zat als men zorgverlof op willen nemen en de regels daaromtrent.

M.b.t. de bedrijfseigendommen gold: Slechts mondeling aangegeven dat men als een goed huisvader met de zaken om diende te gaan. Alleen niets stond op papier. Dat was een risico, want hoe ga je als werkgever met een nare situatie om wanneer men met de auto onverhoopt schade rijdt? Niet één keer, maar twee of drie keer in korte tijd? Niets daarover op papier met kennisneming door de medewerker betekent een zwakker juridisch uitgangspunt. Dat wilde men eigenlijk niet, besefte men. Daarbij het idee dat het tot nu toe nog nooit tot problemen had geleid, was geen garantie voor de toekomst. “Regel het!” werd De MPC op gebiedende wijze duidelijk gemaakt. “Graag!” was het antwoord. Klik hier voor nog meer informatie over een personeelshandboek.