Waar is De MPC goed in?

De Mobiele PersoneelsChef verkleint het risico op teveel verloop van de goede medewerkers. Hoe? Door uw personeelsmanagement te optimaliseren, de medewerkersbetrokkenheid te vergroten en voor een helder kader te zorgen. Hoe is de uitstraling van uw bedrijf op de huidige en toekomstige medewerkers? Wat biedt u uw mensen? Hoe betrekt u ze? Worden uw normen en waarden nageleefd door de medewerkers? Persoonlijke Ontwikkelingsplannen aanwezig? Doet u bv. jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken, op een grondige manier, voor meer aandacht en hogere productiviteit? En worden de vastgelegde afspraken ook goed nagekomen?

De Mobiele PersoneelsChef zorgt voor een hechtere binding tussen werkgever en werknemer. Met de huidige schaarste in de markt is dat dé manier om mensen langer binnen uw organisatie te houden.

De MPC

Kenmerk van een drukke ondernemer

U ziet uw medewerkers doordeweeks soms meer dan uw eigen kinderen. Maar u bent druk bezig uw eigen bedrijf te ontwikkelen om uw doel te behalen. Het bedrijf groeit en dat kost veel tijd en geld. Dan wilt u wel dat elke medewerker zo optimaal mogelijk bijdraagt uw doel te bereiken. Doet u dat op een goede manier, dan behoudt u ze langer als medewerker.

Wat betekent het voor u?

De Mobiele PersoneelsChef zorgt voor rust, omdat hij het personeelsmanagement uit handen neemt. Middels een speciaal concept worden uw medewerkers beter opgelijnd met uw eigen doelstellingen. Zij worden dan productiever, waardoor ze meer geld opleveren en zij zelf meer groeien in hun vak. Tevens wordt het risico op verloop verminderd. Geen zweverig verhaal; er wordt onderzocht hoe onderdelen en processen binnen uw organisatie functioneren en hoe deze vanuit personeelsmanagement zijn te optimaliseren. Uw voordeel: u krijgt meer grip op uw medewerkers en bespaart u veel geld doordat u niet elke keer opnieuw op zoek hoeft naar een nieuwe kracht.

Herkent u deze situaties

  • U spant zich enorm in een zo goed mogelijke omgeving te creëren voor uw medewerkers en nóg gaan een aantal bij u weg. Hoe komt dat toch?
  • Op de medewerkers heeft u te weinig grip. Dat inwerken van een nieuwe medewerker kan een stuk beter. U weet ook wel dat slecht inwerken de kans vergroot op het verliezen van die nieuwe persoon, alleen er is gewoon geen tijd voor. Of: De laatste personeelsmeeting is alweer een tijd geleden. Ooit bedacht om mensen meer te betrekken, maar veelal gebruikt om kritiek te leveren op uw eigen beleid. En ook: Bij het koffieapparaat vertelt men elkaar alles dat niet goed gaat, maar niet als u erbij staat.
  • Ooit werd het u aangeraden functioneringsgesprekken te doen, maar leveren u ergernis op. Die ene medewerker gaat het vaak alleen om het jaarlijkse loonpraatje. Het wordt tevens als uitlaatklep gezien om kritiek op anderen te uiten, zonder eens bij zichzelf te rade te gaan. Van andere ondernemers hoorde u dat deze gesprekken leiden tot meer duidelijkheid en behoud van goede medewerkers. Alleen, hoe doe je dat dan?
  • U ervaart een bepaalde teleurstelling, omdat de verwachting van uw medewerkers niet matcht. U heeft het toch ooit anders bedacht en afgesproken? Meer initiatief en betrokkenheid zou u willen zien, alleen hoe krijg je dat voor elkaar? Straks lopen ze weg, als u teveel op uw strepen staat?
  • U heeft al van alles geprobeerd een medewerker mee te krijgen met uw ideeën. Maar bij deze persoon zit het er gewoon niet in. Het lukt alleen niet zo goed afscheid te nemen; dat kost tijd en u doet liever wat anders, eerlijk is eerlijk. Hoe doe je dit nu zo vloeiend mogelijk?

Klinkt het bekend en wilt u het aanpakken?

Zet dan die laatste kleine stap en kom in contact met een professional op dit gebied. De Mobiele PersoneelsChef heeft een passende oplossing door inzet van een slimme methodiek. Klik hier voor meer informatie.