Het beoordelingssysteem verbeteren = verbeterde verantwoordelijkheid

U bent met uw onderneming alweer een tijdje onderweg. Uzelf of een andere persoon met affiniteit met personeelszaken heeft een zo compleet mogelijke omgeving op dit gebied gebouwd. Denk aan het duidelijk hebben van een visie, een missie.

De kernwaarden zijn beschreven. Iedereen heeft een duidelijke functie-/taakomschrijving. Personen met een auto van de zaak zijn zich bewust van het autoreglement en hebben een overeenkomst op dat gebied getekend. Mensen krijgen loopbaanbegeleiding. De medewerkers hebben zelfs tips gekregen en oefeningen gedaan om de algemene salespitch duidelijk te, zodat ze op verjaardagen kort en bondig over hun leuke werk kunnen vertellen.

Er vinden regelmatig functioneringsgesprekken plaats en de beoordelingsgesprekken worden ook netjes ieder jaar gedaan, inclusief verslagen.

Toch vindt u dat de schoen begint te wringen. U vindt dat het huidige functionerings- en beoordelingssysteem niet meer aan lijkt te sluiten bij de mensen die u in dienst heeft. Het dekt de lading niet meer en hierdoor ontstaan scheurtjes in het complete systeem dat u ooit had neergezet. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd de afgelopen tijd? U hebt wel een bepaald idee. Termen als verantwoordelijkheid en rekenschap komen in u op. Tegelijk het gevoel dat deze zaken toch niet helemaal goed gaan bij de mensen.

Verbeterde verantwoordelijkheid

Ooit weleens over beoordelen op basis van rollen nagedacht? Een rol is feitelijk een manier waarop een medewerker met gebruik van verantwoordelijkheid, zijn eigen talent en gedrag op zo’n manier eigenaarschap neemt in elke situatie. Wat wordt daarmee bedoeld? Elk mens heeft zijn basisgedrag vanuit zijn karakter en een mate van extraversie of introversie. Dat gekoppeld aan kennis en talent maakt dat iemand in een situatie de rol vervult die op dat moment gewenst of zelfs vereist is.

Zo hoeft de directeur van een bedrijf bv. niet altijd degene te zijn die een personeelsmeeting dient te leiden, omdat hij de “grote leider” is. In dit voorbeeld is het iemand die niet goed bij machte is om alle medewerkers goed toe te spreken. Stel dat iemand anders met een groter talent om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren zodat ideeën goed bij de medewerkers landen, dan vervult deze persoon op dat moment de rol van de “grote leider”. Deze persoon bezit de eigenschappen en het verantwoordelijkheidsgevoel om dat in te vullen.

Aan de hand van de rollen die mensen hebben binnen de organisatie, kan mogelijk een betere beoordeling plaatsvinden. Een rol bedekt nl. een groter gebied van alleen de functie van die persoon.

Dit is slechts één voorbeeld; lees hier nog meer voorbeelden. De Mobiele PersoneelsChef heeft kennis in huis u te helpen met een beter beoordelingssysteem, indien gewenst.

Uw voordeel: een weg naar een breder beoordelingssysteem. Nog meer duidelijkheid voor medewerkers en er wordt toegewerkt naar een optimaal functionerende organisatie met verantwoordelijke medewerkers.