Wat zijn eigenlijk de taken van een personeelschef?

En met name van de Mobiele variant? Ook wel de “personeelsfunctionaris voor MKB ondernemers” genoemd.

In beginsel is het een functie met een ondersteunende en adviserende taak richting de ondernemer. Een MKB ondernemer staat er eigenlijk alleen voor wat betreft zijn beslissingen die zijn organisatie aan gaan. Dat geeft een stuk uitdaging en het zorgt vaak voor reuring in de tent. Want er is altijd wel iets waar een ondernemer zich druk over kan maken. Soms is het dan wel prettig als er iemand naast hem staat met raad en daad.

Een personeelschef is dan zo’n persoon die een luisterend oor biedt en de ondernemer kan helpen een aantal zaken uit handen te nemen. Er zijn verschillende taken die een personeelschef op zich neemt. Afhankelijk van de behoefte van een ondernemer zijn er verschillende onderdelen die bijdragen aan het gevoel van rust dat een ondernemer nastreeft.

Welke taken?

Deze vallen uiteen in twee soorten: Advisering en uitvoering.

Advisering:

 1. De personeelschef helpt de ondernemer met het opstellen van helder personeelsbeleid. Het gaat om het matchen van de behoeften van de ondernemer en van de medewerkers.
  • Wat wil een ondernemer met zijn organisatie? Wat zijn de doelstellingen, de visie, de missie? Een personeelschef helpt de ondernemer richting te geven aan deze ideeën, bij behoefte. Daarna helpt de personeelschef deze zaken door te vertalen naar de manier waarop medewerkers invulling geven aan het behalen van deze doelstellingen.
  • Wat speelt er nu precies bij de medewerkers? Waar zijn ze mogelijk ontevreden over of waar loopt men mee rond? Hoe denken zij hoe zij door zichzelf beter te maken als vakspecialist, bij kunnen dragen aan de organisatie?
 2. Deze functionaris adviseert met het opbouwen van kennis bij medewerkers.
  • Een ondernemer heeft vaak behoefte zijn medewerkers zoveel mogelijk vakkennis te laten krijgen. Zo levert een medewerker meer op. Daarbij: Een medewerker heeft de behoefte zijn vakkennis toe te passen en soms te vergroten. De personeelschef zorgt voor een duidelijke manier waarop de behoeftes hierin op elkaar aansluiten.
 3. In toenemende mate zorgt de personeelschef voor het beperken van het verloop. Vooral in de technische sector is er een grote schaarste aan vakkundige medewerkers. Het gaat om het ontwikkelen van medewerkers en het helpen creëren van een prettige werkomgeving. Een waar mensen bezig zijn met werk dat hen voldoening brengt, hen uitdaagt en hen zekerheid van inkomen geeft.

Uitvoering:

 1. Hij helpt de ondernemer met advies en gezamenlijke uitvoering van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
  • Is de ondernemer voldoende op de hoogte wat zulke gesprekken teweeg kunnen brengen?
  • Er hangt vaak een negatieve sfeer om deze gesprekken heen. Het is de taak van de personeelschef te zorgen dat dit imago verbetert. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de waarde van deze gesprekken gaat inzien.
  • Vastlegging van gesprekken, nakomen van gemaakte afspraken tijdens deze gesprekken; het hoort er ook allemaal bij.
 2. De personeelschef houdt wet- en regelgeving bij wat betreft arbeidsrecht, Arbozaken, ZZP-ers en adviseert de ondernemer hierover.
  •  Doordat sinds 2015 in hoog tempo door politiek Den Haag zaken worden doorgevoerd, is soms niet goed meer het overzicht te bewaren. De personeelsfunctionaris helpt de ondernemer door de bomen het bos te zien.
 3. Bij aanname en ontslag adviseert en ondersteunt hij. Vooral bij ontslag hebben we te maken met negativiteit. Dit is niet ieders leukste werkzaamheid. De personeelschef is onafhankelijk, onpartijdig en kijkt niet door de gekleurde glazen van elke wederhelft. Als afscheid wordt genomen, gebeurt dat netjes volgens de regels met respect voor elke kant.
 4. Bij langdurige ziekte zorgt hij voor communicatie naar de arbodienst, het opstellen en bijstellen van plannen van aanpak, het spoor 2 traject, etc..

Er zijn ook rollen

 • Een personeelschef voor MKB ondernemers is een regelaar. Hij zorgt ervoor dat de personeelsmeeting periodiek wordt geagendeerd en ook wordt gedaan. Hij regelt dat mensen met elkaar in gesprek gaan bij onenigheid of ergernis. Ook  zorgt hij dat medewerkers hun gemaakte afspraken nakomen vanuit de beoordelingsgesprek
 • Af en toe is hij de coach die luistert naar een medewerker, ze dingen in probeert te laten zien en ze te activeren binnen de organisatie.
 • Als een kennispunt, een vraagbaak functioneert de personeelschef. Hoe zit het met iemands pensioen, met hoeveel maanden verlengen wij het contract? Hoe hou ik mijn mensen binnen?

Het zijn belangrijke onderdelen voor een ondernemer, wil hij het beste uit zijn mensen halen en daardoor een nog winstgevender organisatie hebben.