Succesvolle ondersteuning bij langdurig zieke medewerker

Een klant werd eens geconfronteerd met een medewerker die een nekhernia op had gelopen. Omdat De Mobiele PersoneelsChef  (De MPC) voor deze klant al een aantal diensten had geleverd, werd zijn hulp ingeroepen de medewerker te gaan begeleiden in dit traject. Rust kreeg de ondernemer doordat het traject in goede banen werd geleid en hij zich met zijn dagelijkse business kon bezighouden. De MPC zorgde voor voltooiing op een juiste wijze, met ieders belang in ogenschouw nemend.

De situatie

Een onderneming in grondverzet was de afgelopen jaren hard gegroeid. De ondernemer zelf, van huis uit een kraanmachinist, deed goed werk en werd steeds meer ingehuurd door zijn opdrachtgevers. Mensen aannemen, machinepark uitbreiden, taken delegeren, het waren allemaal zaken waarvan de ondernemer ooit zei een broertje dood aan te hebben. Toch ging hij door, want het belang van de klant is altijd groter en zonder extra mensen en spullen is er geen groei.

Inmiddels werkte bijna 30 mensen voor deze man, de helft in eigen dienst en de andere helft via ZZP inhuur. Ooit was De MPC met deze ondernemer in contact gekomen en had een aantal basisonderdelen wat betreft PZ verbeterd. Nog nooit te maken gehad met een langdurig zieke medewerker.

Het ging mis…

Tot die ene keer… Eén van zijn beste machinisten overkwam het; een nekhernia. Krachtverlies in armen, pijn aan het eind van de dag, daar begon het mee. Zaken kwamen in een stroomversnelling: ziekmelden, opstarten Arbotraject, Plan van Aanpak, etc. De ondernemer miste zijn beste man! Hij moest dure hulp van buitenaf inroepen en uiteindelijk ook een Spoor 2 traject ondernemen (op zoek naar werk buiten zijn eigen organisatie).

De medewerker onderging ondertussen meerdere operaties en moest verplicht solliciteren naar ander werk. Eigenlijk wilde hij dat niet. De MPC begeleidde deze man hierin en stimuleerde zijn motivatie.

Op weg naar beterschap

Omdat de man zelf ervan overtuigd was dat hij echt weer terug zou keren als machinist en De MPC hem telkens tijdens gesprekken aanspoorde om toch gewoon door te solliciteren, sneed het mes uiteindelijk aan twee kanten. De laatste operatie van de medewerker was zo succesvol, dat hij gaandeweg zijn krachten weer terugkreeg en bepaalde bewegingen weer kon maken. Hij was dus weer inzetbaar voor de zaak!

Alleen, omdat hij reeds twee jaar “ziek” was en hij formeel richting het UWV zou moeten, begon deze instantie zich druk te maken of iedere partij alle verplichte zaken had doorlopen (re-integratiegesprekken, arbeidsdeskundig onderzoek, bijstellingen plan van aanpak, 4 geschreven sollicitaties per maand, etc.). Het UWV zag dankzij de voortdurende inzet van De MPC geen reden de werkgever een loonsanctie op te leggen. Dus medewerker blij en ondernemer blij. Een klassieke Win-Win situatie. Hier leest u nog meer over deze dienstverlening.