Overeenkomsten en verlengingen zijn belangrijk goed op orde te hebben

Heeft u te maken met het in dienst nemen van uw eerste medewerker? Of heeft u al meerdere medewerkers in dienst en zoekt u ervaring bij het verbeteren van alle overeenkomsten en verlengingen? De Mobiele PersoneelsChef  (De MPC) helpt in deze twee situaties en heeft veel ervaring op dit gebied. Bij een eerste medewerker is het de vraag hoe een dichtgetimmerd kader u wenst. In een bestaande omgeving gaat het om optimaliseren en modificeren van de bestaande documenten.

Wanneer u op zoek gaat naar uw eerste medewerker(s), dan is het raadzaam om vooraf bedacht te hebben wat uw verantwoordelijkheden zijn.

Werknemers in dienst?

  • Waarom gaat u een medewerker in dienst nemen,
  • Wat gaat deze persoon bijdragen,
  • Welke verwachtingen zijn er?
  • Daarnaast, u gaat een hoop verantwoordelijkheid op uw schouders nemen, dus wees bewust van de wet- en regelgeving op arbeidsgebied.

De MPC helpt u met alle input om slim en zo effectief mogelijk een duidelijk kader te scheppen voor deze nieuwe medewerker.

Vele ondernemers heeft De MPC geholpen met het optuigen van personeelsbeleid. Dat ging van klein en eenvoudig tot aan groot en zoveel mogelijk dichtgetimmerd. Zaken als:

  • De door een advocaat juridisch gecontroleerde arbeidsovereenkomst;
  • Duidelijke documenten voor verlengingen,
  • Het personeelshandboek voor de regels, normen en waarden, een functie-/taakomschrijving.

Het zijn documenten die De MPC opgesteld heeft.

Handige manieren

Slimmigheden als een dunne arbeidsovereenkomst en een “dik” personeelshandboek zijn toegepast. Zit u qua werkzaamheden in een CAO? Er werd nagedacht over een salaris en een functiehuis, contact met de boekhouder voor salariszaken, een handzaam formulier om verderop in de toekomst de eerste voortgangsgesprekken te gaan voeren. Al dit soort zaken passeerde de revue. Het advies richting zo’n ondernemer richtte zich op de wensen van deze persoon. Wilde men een kale basis en vulde men de boel later met voortschrijdend inzicht in of wilde men zich “verzekeren” tegen mogelijk onheil?

In situaties waarin De MPC in een bestaande omgeving werd betrokken, ging het veelal om het modificeren van de arbeidsovereenkomst. Voor de huidige medewerkers niet van toepassing, maar voor nieuwe wel. CAO wijzigingen doorvoeren, aanpassingen in het bestaande personeelshandboek, verbeteringen in het verlengingsbeleid, etc.

Laatste slimme tips

Indien gewenst houdt De MPC  een oogje in het zeil wat betreft de verlengingsdata, einde proeftijd, etc. U weet dat u tegenwoordig minimaal één maand voor einde arbeidsovereenkomst van rechtswege op schrift dient aan te geven of u met de medewerker door gaat of niet? En als u het vergeet: men heeft recht op extra salaris naar rato van de overschrijding van de aanzegtermijn bij niet verlengen.