Volg deze 7 tips op en u vermindert de kans dat goeie mensen naar de concurrent weglopen.

Het zijn interessante tijden voor ondernemers. De economie trekt in veel gebieden weer aan. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector; er wordt weer meer ontwikkeld en gerealiseerd dan enige jaren geleden. FD Gazellen Awards meegekregen? In 2017 waren nog nooit zoveel snelgroeiende bedrijven die meedongen naar deze felbegeerde vermeldingen. Wat heeft dat voor effect? Dat bedrijven op zoek zijn naar goede mensen die hen gaan helpen de stroom aan groeiende opdrachten in te vullen.

Zit u in de technische hoek met uw bedrijf? Dan weet u dat er een enorme schaarste is aan goed gekwalificeerd technisch personeel. Een uitdaging die de komende jaren niet wordt opgelost als we de economen en demografen mogen geloven.

Twee aspecten benoemd waarbij de markt op zoek gaat naar goede krachten en er alles aan doet om ze binnen te halen. Wees ervan bewust dat ook aan uw mensen wordt getrokken (als ze goed zijn). Uw concurrent slaapt niet en doet er alles aan om die ene goede persoon koste wat kost over te halen voor hem te komen werken.

Wat doet u eraan om goede medewerkers binnen te houden en ongewenst personeelsverloop te verminderen?

  • Het allerbelangrijkste is de nodige duidelijkheid en aandacht voor uw mensen

Van u als ondernemer wordt leiderschap verwacht. U staat aan het roer van de organisatie. Mensen kijken naar u en volgen u. U bent degene die de beslissingen neemt. Naar u wordt geluisterd en men verwacht een eerlijke en rechtvaardige behandeling. Stel bv. nooit een beslissing uit. Beter een slechte beslissing dan geen beslissing. Mensen voelen het aan als u aarzelt. Daarmee wordt aan uw gezag getornd en dat is niet aan te raden. Loopt u rond met een ergernis over een medewerker? Ga z.s.m. met hem/haar in gesprek en maak zaken bekend. Benoem situaties en geef duidelijke voorbeelden. Leg uit, kweek begrip en maak het duidelijk hoe u het wilt. Als men het begrijpt, zal men uw kant van de situatie gaan zien. Zo heeft u een medewerker aan uw zijde gekregen en zal men u respecteren.

Heeft u weleens bedacht wat het effect is van aandacht? Dan met name persoonlijke aandacht voor een medewerker. Bespreek bepaalde aspecten van het werk en doe dat op individuele basis. Haal bv. een onderdeel van het soort werk naar voren dat deze medewerker doet en laat de medewerker zijn visie op dat geheel geven. Schenk de medewerker aandacht door naar zijn persoonlijke situatie te vragen, uitdagingen waar hij tegenaan loopt, dingen die hij meemaakt in het werk. Een kwartier per week doet al wonderen. Het is een wijze om goeie mensen binnen te houden. Lees hier meer.

  • Op een juiste manier inwerken

Een heel belangrijk onderdeel bij het vasthouden van vooral nieuwe mensen. Telkens een medewerkers verliezen kost u gemiddeld vier keer meer dan die ene medewerker die u al heeft nog beter maken. En toch: Het is duidelijk dat een MKB ondernemer meestal niet de organisatie heeft om een nieuwe medewerker in te werken middels een inwerkprogramma zoals de Unilevers en de ABN-Amro’s van deze wereld kunnen doen. Lees in dit artikel bij tip 7 nog meer over inwerken. Maar het gaat erom dat u ook hier een nieuwe medewerker volop aandacht geeft.

Zorg voor een nette brief bij de aanstelling en maak duidelijk wat alle regels, normen en waarden zijn binnen uw organisatie (het Personeelshandboek), de mores zoals deze bij u gelden. Maak een schema dat u deze persoon regelmatig richting het einde van de dag spreekt over zijn vorderingen in het werk, zijn aandachtspunten, mogelijk ook ergernissen. Zijn deze er, dan heeft u de kans ze meteen de kop in te drukken. Via de telefoon, ook geen probleem. Betrek de persoon in uw organisatie en vertel hem/haar wat uw verwachtingen zijn. Is iets niet duidelijk? Maak dat bekend. Ga er in ieder geval nooit vanuit dat mensen hetzelfde denken als u, de ondernemer.

  • Voer een eenduidig personeelsbeleid

Een niet te onderschatten onderdeel bij het binnenhouden van medewerkers is: Hanteer consequent het principe “gelijke monniken, gelijke kappen”. Zaken zijn voor iedereen gelijk. Voorkom dat men met scheve ogen naar elkaar kijkt, omdat één medewerker bv. meer krijgt (en voor elkaar krijgt) dan een ander. Natuurlijk komt het voor dat een mondige medewerker iets voor zichzelf goed kan regelen (denk aan een speciale aanpassingen aan het bureau of een ergonomische autostoel). Neem de moeite aan anderen uit te leggen waarom deze beslissing is genomen; kweek ook hierbij het begrip bij anderen door ze aandacht te geven. Wellicht kan zo’n mondige medewerker daarmee iets betekenen voor iedereen? Soms komen er namelijk goede ideeën uit voort waar iedereen voordeel van kan hebben (een betere arbeidsvoorwaarde en een manier om de Werkkostenregeling goed te gebruiken).

Een ander onderdeel van een eenduidig personeelsbeleid is: Leg zoveel mogelijk zaken vast. Natuurlijk heeft u een Arbeidsovereenkomst afgesloten met de medewerker. Ook aan een Functie-/Taakomschrijving gedacht? Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geeft u rust en overzicht. Als u dit heeft, dan zijn functionerings en beoordelingsgesprekken onontbeerlijk in de zucht naar het binnenhouden van goeie mensen. Vergeet nooit de verslagen inclusief de afspraken. Regelmatige terugkoppeling als onderdeel van de gemaakte afspraken en dus de persoonlijke aandacht is een heel goede manier om mensen bij u te houden. Gebruikt men de auto van de zaak, heeft men sleutels van uw bedrijfspand of gebruikt men Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)? Leg zaken duidelijk vast in reglementen en  gebruikersovereenkomsten. Alles is dan voor iedereen gelijk en eenduidig.

  • Betaal ze goed

Een belangrijk onderdeel blijft altijd “het geld”. Mensen verhuren zichzelf aan u. Zij stellen hun kostbare tijd beschikbaar aan u. Is iets niet naar hun zin of loopt iets niet goed? Dan gaan mensen weg en verhuren zij zichzelf eenvoudig aan een ander. Valt uw branche onder een cao? Betaal mensen dan eerlijk volgens de voorgeschreven normen. In deze tijd dat aan uw mensen getrokken wordt, worden ook hogere salarissen gegeven (hogere loonschaal in de cao). Overweeg of dit iets is wat u echt wilt, mits de ruimte het u toelaat. Het kán iemand een reden geven toch bij u te blijven. Wees er wel van bewust dat de waarde van een loonstijging bij een medewerker maximaal 3 maanden “meegaat”. Na verloop van tijd verliest men die waarde uit het oog, omdat het loonverschil al verdwenen is door huishoudelijke uitgaven, etc.

Bent u verplicht een cao te hanteren? Betaal mensen dan in ieder geval nooit te weinig. Krijgt één medewerker lucht van deze situatie, dan is de kans zeer groot dat dit zich als een lopend vuurtje verspreidt. Daarmee wordt de kans aanzienlijk vergroot dat u de goeie mensen niet meer gaat binnenhouden. Zij voelen zich dan bestolen en daarmee verliest u al het respect dat u had opgebouwd.

  • Betrek mensen, ontwikkel hen

Goede medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid. Geeft u hen deze ook? In hoeverre heeft een goede medewerker instructie nodig? Een van de lastigste zaken is erkennen in welke mate men (bege)leiding nodig heeft of slechts steun. Het Situationeel Leiderschap Model II van Ken Blanchard (zie hier) geeft inzicht in manieren hoe mensen te leiden. Zodra u door heeft hoe een medewerker zich laat leiden, kan u hen in toenemende mate gaan betrekken in de manier waarop u wilt dat de zaken draaien. Door iemand meer te betrekken (bedrijfsvoering, zakelijke uitdagingen, opdrachten binnenhalen, etc.) krijgt deze persoon meer het idee gewaardeerd te worden. Men krijgt meer verantwoordelijkheid, waardoor de medewerker nog bewuster wordt van zijn acties binnen de organisatie en de gevolgen daarvan.

Door een goede medewerker te laten nadenken over zijn eigen inbreng maakt u het nodige in mensen los. Wanneer men dan met een idee komt voor een cursus of training waardoor de professionaliteit en kunde toeneemt, geef hen dan vooral de ruimte erin. Leg alles wel vast in dit verband, zodat u goed kunt sturen.

  • Waardeer hun inzet

Zet een medewerker zich goed in voor de zaak? Geef dan duidelijke blijken van waardering. Zet de persoon in het zonnetje tijdens een personeelsmeeting, bespreek zaken in een 1-op-1. Laat het zien dat u het op prijs stelt dat deze medewerker voor u werkt. Een bonus doet natuurlijk ook wonderen. Heeft u al zoiets bedacht of zoekt u inspiratie? Zie hier wat u zelfs vanuit de Werkkostenregeling mag doen. Dat scheelt u veel belasting.

  • Geef mensen een visie en missie mee

Waarom komen mensen bij u werken? Wat heeft u voor elkaar dat een concurrent niet heeft? Weleens nagedacht wat het effect is van het hebben van een duidelijke visie en missie?  Lees hier meer wat een visie en missie is. Het gaat uiteindelijk altijd om het teameffort. Gezamenlijk bereik je grotere hoogten. Dus u zal de inbreng en invloed die medewerkers hebben op uw werk dienen te erkennen.

Als u een duidelijke visie heeft van de markt en een duidelijke missie hoe uw bedrijf daarin gaat bijdragen, dan verzamelt u mensen om u heen die u gaan helpen die doelstellingen te gaan realiseren. Geef deze mensen dan op regelmatige basis mee waar u nu staat en wat nodig is om verder te komen. Mensen willen maar wat graag daaraan bijdragen. Als u aan Cool Blue denkt, dan is het toch geweldig dat een vriendenclub zoiets ontzettend moois tot stand heeft gebracht. Allemaal dankzij een duidelijke visie en missie. Onverslaanbaar is het gevoel dat het oproept. Dat wilt u toch ook? Denk dan eens na over het ontwikkelen van die visie en missie.

7 Gratis tips voor u die u kunnen helpen het personeelsverloop tegen te gaan. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Klik hieronder voor een afspraak.