Hoe vergroot ik de betrokkenheid bij mijn medewerkers? 5 Tips

Onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de Nederlandse medewerkers niet echt betrokken zijn bij hun werk (zie het onderzoek over medewerkersbetrokkenheid hier). Uw business en uw onderneming zelf ondervindt daar hinder van. Een klant die niet goed werd geholpen en ontevreden is geraakt; dat had mogelijk niet gehoeven als uw medewerker meer betrokkenheid had getoond. Of dat bij overwerk u altijd op een dezelfde medewerkers kunt rekenen, maar dat het opvallend vaak dezelfden zijn die nooit overwerk willen doen in de avond of het weekend. Zegt dat iets over betrokkenheid? Misschien wel.

Er zijn manieren om in uw omgeving de betrokkenheid van de medewerkers te verbeteren.

 1. Toon interesse in uw medewerkers

Het is voor velen een open deur: Interesse tonen in een ander, maakt dat een ander interesse toont in jou. Dat is voor sommigen een lastig onderwerp. Hoe toon je nu interesse in een ander? Probeer eens bij die andere persoon overeenkomsten te ontdekken. Iedereen heeft behoefte aan aandacht. Ga eens in gesprek tijdens de vrijdagmiddagborrel. Leer die ander eens kennen op een andere manier. Vaak ontdekt u dingen die u niet eens wist, maar die wel bijdragen aan het ontwikkelen van interesse in een ander. Betrokkenheid schiet omhoog als u hiermee aan de slag gaat.

 1. Binding

Wat bindt iemand nu aan uw organisatie, waarom willen mensen voor u werken? Heeft u zich dat weleens afgevraagd? Er zijn een aantal manieren om de binding te optimaliseren.

  • Veel medewerkers hebben behoefte aan professionaliteit. Is uw organisatie nog niet waar het zijn moet? Maar u wilt een meer professionele uitstraling? Werk eraan met hulp van uw medewerkers. Vraag hen hoe zij vinden dat zaken professioneler kunnen lopen. Als u mensen betrekt in bedrijfsvoering en ze daar waardering voor geeft, doet dat goede dingen voor de betrokkenheid van medewerkers.
  • Wat is uw visie en missie? Een beladen onderwerp, denkt u, modewoorden die toch wel weer uitraken? Dat valt bijzonder mee! Het creëren van deze onderdelen helpt bijzonder goed om de binding te verbeteren. Het is iets waar men als team naartoe werkt. Alle neuzen staan dezelfde kant op; elk radertje is belangrijk om doelen te behalen. Hier leest u meer over visie en missie. Mensen die weten waarom ze bijdragen zijn medewerkers die meer betrokken zijn.
 1. Optimaliseer de wijze waarop u communiceert

Wellicht is dit wederom een open deur. Het gaat altijd om communicatie; hoe wordt iets gezegd, wordt er eigenlijk wel iets uitgelegd? In welke mate deelt u informatie met de medewerkers? De beste manier om zoiets te doen, is door middel van een personeelsmeeting. Een reguliere vergadering (bijv. eens per maand) waarbij iedereen aanwezig is en u de leiding heeft. Zet iemand ook eens in het zonnetje tijdens zo’n meeting. Moet u eens kijken wat dat met betrokkenheid doet, als iedereen een kans krijgt op zo’n manier waardering te krijgen.
Een paar suggesties voor onderwerpen:

  • Terugkoppeling over deals die zijn gesloten, hoe zijn ze tot stand gekomen, wat ging goed, wat kon beter;
  • Mogelijk toekomstige deals die nu spelen. Welke diensten wil men gaan afnemen, wat is er nog voor nodig;
  • Zaken die verbetering behoeven, bijv. processen, samenwerkingen tussen afdelingen, etc.
 1. Vertrouw uw medewerkers

Een mogelijk moeilijke stap om te wagen. Durft u taken te delegeren of houdt u dingen liever bij u? Als u op zoek bent naar manieren om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, dan is vertrouwen en delegeren een zeer belangrijk onderdeel. Vertrouwen gunnen is vertrouwen terugkrijgen. Natuurlijk gaan er allerlei stemmen door uw hoofd om het niet te doen, omkleed met talloze argumenten. Er is altijd maar één reden om het wel te doen. Dat maakt het simpel, eigenlijk.

Het is gewoon een kwestie van doen en ervaren wat er gebeurt. Bang dat het fout loopt? Hoe liep het bij uzelf in het verleden? Begin anders met kleine stapjes en laat mensen steeds meer los. U bent er altijd bij om bij te sturen. Vertrouwen krijgen vergroot de betrokkenheid van medewerkers.

 1. Accepteren en loslaten

De belangrijkste tip voor laatst bewaard. Gerelateerd aan tip 4 is deze in veel gevallen degene met de meeste impact. Ondernemers hebben soms moeite om het idee los te laten dat zij alleen degene zijn met de meeste kennis, de beste zienswijze, etc. Het getuigt zeker van grote moed om te moeten accepteren dat veel van de besognes die u overkomen bij uzelf vandaan komen. Uzelf bent in veel gevallen de beste raadgever, alleen onze gedachten worden zeer vaak besmet met hersenspinsels, dingen die onze angst om controle te verliezen alleen maar aanwakkeren.

Iedereen heeft in meer of mindere mate moeite met loslaten. U heeft zoveel goede kennis om u heen verzameld. Zodra u iemand de kans gunt zichzelf verder te ontwikkelen en accepteert dat er mogelijk fouten worden gemaakt dan bereikt u het pad naar verlichting. Met als bonus dat medewerkers zich door uw grote inzicht zich nog meer betrokken voelen bij uw onderneming.