Wie is de Mobiele PersoneelsChef?

Erwin Sakkee (1972) is de Mobiele PersoneelsChef.

In de jaren dat hij nu actief is als ondernemer, is hij erachter gekomen dat wat betreft personeelszaken (PZ) er een enorme kenniskloof is tussen de grote bedrijven (vanaf 50 medewerkers) en het MKB (1-50 medewerkers). Waar grote bedrijven de middelen en mogelijkheden hebben een aparte personeelsafdeling te hebben draaien, met alle kennis in huis, moeten MKB ondernemers hun inzicht en kennis maar ergens van de straat halen. Dat kost gewoon veel tijd en die heeft men vaak niet.

Toch beseffen ondernemers in toenemende mate dat het optimaliseren van personeelszaken bijdraagt aan een effectievere onderneming. Dat triggerde Erwin een slimme methode te ontwikkelen waarbij ondernemers met weinig tijd toch meer uit hun personeel kunnen halen.

Visie en missie

De markt tot 50 medewerkers is echter groot (ong. 250.000 bedrijven) en de ondernemingen in dit segment zitten verspreid door heel Nederland. Het is de visie van Erwin om in 2022 een landelijk dekkend netwerk van Mobiele PersoneelsChefs te hebben draaien. Op deze manier kunnen veel meer MKB ondernemers de vruchten plukken van het idee dat een PZ professional dichtbij hen gaat helpen een grotere productiviteit van hun medewerkers te realiseren. Nu meer dan ooit worden mensen bewust van hun kunnen, het verschil dat zij persoonlijk kunnen maken.

De tijd is rijp dat ondernemers en medewerkers binnen het MKB het voordeel krijgen van al die kennis en ervaring die er is en het voor zichzelf gaan toepassen. Zijn missie is het verkleinen van die eerder genoemde kenniskloof op het gebied van personeelszaken, door MKB ondernemers te helpen kennis van personeelszaken slim en effectief in te zetten, zodat men een nog completere ondernemer wordt.

Typeringen van Erwin:

  • dienstbaar
  • vindt kennisvergaring zeer interessant
  • wil graag de kern van systemen en mechanismen doorgronden
  • houdt van filosoferen

Pas als je de werkelijke oorzaak van een probleem weet, kan je gaan werken naar een oplossing. Erwin durft vraagtekens te zetten bij vastgeroeste gedachtegangen. Heeft een hekel aan de uitspraak: “iedereen doet het, dus doe ik het ook maar” en aan de andere kant: Soms moet je dingen gewoon accepteren zoals ze zijn :).

Hij is dus niet bang bewust een ander pad te bewandelen, terwijl de massa de andere kant op loopt. Want zo verkrijg je nieuwe inzichten en leer je veel. Tevens vindt hij humor belangrijk, schroomt geen zelfspot en denkt anti-cyclisch.

DEMPC over