Die ZZP-er

Het belang van ZZP-er met betrekking tot Wet DBA

Veel van mijn klanten zijn ondernemers die ook vaak met ZZP-ers werken. Sinds de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vanaf 1 mei jl. van kracht is, is een hoop stof opgewaaid. Net als vandaag, waar bij BNR staat dat het percentage modelovereenkomsten dat de toetsing van de Belastingdienst niet doorstaat behoorlijk hoog is, kunnen we aannemen dat het rookgordijn die deze nieuwe wet opwerpt, een behoorlijke duit in het zakje doet wat betreft de groeiende onzekerheid.

Handhaving

U mag van mij aannemen dat (na onderzoek gebleken) het wel zo is dat de Belastingdienst erop gebrand is vanaf 1 mei 2017 haar handhavingsbeleid vorm gaat geven. Ruim 1 miljoen ZZP-ers die op de korrel genomen kunnen worden in combinatie met al die opdrachtgevers om te kijken of alles netjes wordt nageleefd. Ik stel mij zo maar voor dat sommige functionarissen van de fiscus al op de calculator de mogelijk binnen te halen bedragen hebben uitgerekend. We praten over beoogde miljarden.

Controleren

Hoe gaan ze controleren is de vraag? Staan ze daadwerkelijk bij elk aannemer, loonbedrijf of installatiebureau aan de deur of verschuilen ze zich in elk bosje bij een bouwlocatie? Dat weten we niet. Ze gaan meer kijken naar geldstromen. In hoeverre bedrijven die reeds verzocht hebben hun modelovereenkomst goed te laten keuren. Zodra het aannemelijk is dat volgens de Belastingdienst iets niet in de haak zit, wordt onherroepelijk opgetreden. Zeker op een locatie waar van origine veel ZZP-ers werken, hoeven ze maar enkele gerichte vragen te stellen. Om er zo achter te komen welke groep van opdrachtgevers feitelijk tot die kring behoren (sneeuwbaleffect).

Natuurlijk de soep zal waarschijnlijk niet zo heet gegeten worden. Maar toch: ze beweren dat ze de komende maanden niet zo hard zullen optreden en daarmee bewust u als opdrachtgever ruim de tijd bieden zaken op orde te krijgen. U moet ook kunnen aantonen dat u zich op z’n minst heeft geïnformeerd over de gevolgen voor u m.b.t. de Wet DBA.

Modelovereenkomst

Is het dan echt zo slecht? Zodra u zaken goed organiseert, valt het echt mee. Hebt u al nagedacht wat het effect van een modelovereenkomst is? Hebt u al ideeën dat u mogelijk ook zonder modelovereenkomst aan de slag kan? Het maken van een shortlist m.b.t. uw ingehuurde arbeid (voorheen ZZP-er, payroller, BV constructies, etc.) met een duidelijke argumentatie maakt u het gemakkelijk. Op deze manier kunt u selectiecriteria op stellen. Zo houdt u de boeken op orde, de Belastingdienst op afstand én u heeft het gevoel ook dit onder controle te hebben.

Pure centenkwestie

Kijk, het simpele feit is gewoon dat men keihard geld nodig heeft. Dat zie ik bij het UWV, het CJIB en nu ook de Belastingdienst. Al die afdrachten en premies die de afgelopen jaren niet betaald zijn door het groep ZZP-ers (immers, ze zijn geen werkgevers), maakt dat we nu in deze situatie zitten. Feitelijk willen ze dat het overgrote deel ZZP-ers weer gewoon lekker in loondienst gaat. Dan komt die premie, loonheffingen en afdrachtenstroom weer op gang. Maar goed, ik zie dat als wishful thinking voor de fiscus. Ik verwacht niet dat die flexibele schil van arbeid rond de werkgever in korte tijd weer verandert. Die trein rijdt voorwaarts en niet naar achteren.

Voor de duidelijkheid: er zal heus een groep weer in dienst gaan bij een werkgever. Als professional op personeelsgebied kan ik een werkgever goed adviseren om hierin alles beter te registreren en vast te leggen.

Alleen wij allen zijn creatief genoeg om te laveren in dit veld. Met aan de ene kant de starre overheid en aan de andere kant de slimme opdracht- dan wel werkgever.

Wat betekent de rol van de overheid voor ondernemers?

Al die wetten en regeltjes

Ja, die overheid van ons heeft het prima voor elkaar tegenwoordig.

In korte tijd een aantal wetten er doorheen duwen die naar mijn idee grote gevolgen hebben en gaan hebben voor het Nederlandse werkklimaat. De Wet Ketenaansprakelijkheid bestaat al wat langer. In 2015 kwam De Wet Werk en Zekerheid en sinds 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Net een heilige drie-eenheid, elk met specifieke onderdelen, maar tezamen bezitten deze wetten een enorme kracht. De kracht zit hem in het beter kunnen beoordelen of een werkgever of opdrachtgever de zaak naar maatstaven van de overheid op orde heeft. Wanneer dat niet zo is, zal een manier van handhaving optreden.

Sanctioneren

Het wordt ook letterlijk zo genoemd door de Eerste Kamer. Er gaat bij mij dan een gevoel door mij heen dat de overheid op steeds meer gebieden mogelijkheden creëert de burger te “wijzen” op wet- en regelgeving. Beboeten en sanctioneren zijn dan de noemers waaronder men handhaaft. Natuurlijk, de soep zal niet zo heet gegeten worden, maar toch, het wordt steeds duidelijker wat hun bedoeling is.

We kunnen er allemaal heel moeilijk over doen. Feit is: het is gewoon de realiteit en we moeten ermee “dealen”. De simpele achterliggende gedachte is dat de overheid geld nodig heeft (om wat voor reden ook). Gedurende de afgelopen jaren heeft zij geconstateerd dat het haar veel geld kostte om de toename in werklozen en hun WW uitkeringen. ZZP-ers brachten weinig in het laatje wat betreft heffingen, premies en afdrachten. Werkgevers roerden zich m.b.t. het ontdekken van mogelijkheden van payrolling.

Werknemers

Met de wet DBA probeert men de grote groep ZZP-ers weer terug te krijgen naar werknemerschap. Door handhaving richting werkgevers wil men dwingen de positie van een opdrachtnemer/werknemer te heroriënteren. Door een besef op te leggen dat men de mensen beter zelf in dienst kan nemen (gebruik makende van de flexibiliteit die de wet Werk en Zekerheid biedt). Werkgevers zullen zich niet gaan verzetten. Dat is ook zinloos.

Een beter idee is om stil te staan bij het volgende: Om een goed winstgevend bedrijf te voeren, heeft een werkgever mensen nodig. Doordat het mogelijk een dure aangelegenheid wordt verkapte werknemersconstructies op te zetten, lijkt het makkelijker en zeker goedkoper de mensen maar gewoon in dienst te nemen. Uiteindelijk creëert een dienstverband voor mensen de meeste betrokkenheid t.o.v. andere inleen- of payrollconstructies.

Duidelijkheid

Wet Werk en Zekerheid zoomt in op:

  • Het in orde hebben van dossiers,
  • Inzicht hebben in contracten en
  • De manier waarop en of iemand eventueel buiten de organisatie geplaatst kan worden.

Hierdoor lijkt een situatie geschapen een manier te verzinnen hoe meer duidelijkheid en aandacht te verkrijgen indien men meer uit eigen mensen wil halen. Interessant, want De Mobiele PersoneelsChef weet wel hoe daarmee omgegaan kan worden 🙂