Ik wil dat de mensen doen wat ik van ze verwacht!

Bovenstaande opmerking is er een die ontzettend vaak wordt gebezigd. “Ik mag toch wel verwachten dat die monteur ook gewoon even de bezem pakt als het hier in het magazijn een rotzooi is?”, is een uiting van een ondernemer die eigenlijk de stille wens heeft dat elke medewerker denkt zoals hij denkt. Het is helaas maar waar, niet iedereen denkt zoals de ondernemer. Is dat teleurstellend? Voor de ondernemer kan dat zijn.

Hoe kan dat en is dat te verbeteren? Dit zijn heel normale vragen. In zo’n situatie dat de verwachtingen niet helder zijn, is er mogelijk sprake van een kloof. Een kloof tussen wat een ondernemer precies wil hoe zijn medewerkers denken en handelen vs. de instructie die de medewerkers wat betreft hun werk hebben gekregen. Deze kloof is absoluut te dichten.

Voor een deel ligt het natuurlijk aan het willen behouden van de grip op de situatie, alleen hier zijn ook andere onderdelen van toepassing.

De achtergrond:

  • In hoeverre heeft de ondernemer Functie-/Taakomschrijvingen opgesteld waarin o.a taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan weergegeven? Wordt hier op beoordeeld? Lees hier meer over.
  • Is er een degelijk opgezet inwerkschema, welke optimaal functioneert en dat bij elke nieuwe medewerker 100% wordt doorlopen? Doen zij nu echt hetgeen zij leuk vinden?
  • Hoe hoog is de individuele werknemersbetrokkenheid?
  • Op welke manier kan men zich verder ontwikkelen binnen de organisatie?
  • Op welke manier is het begrip “verantwoordelijkheid nemen” ontwikkeld bij medewerkers?
  • Hoe worden medewerkers betrokken in de manier waarop de ondernemer zijn onderneming runt?
  • Hoe wordt management toegepast op de medewerkers?

Zodra op deze vragen invulling wordt gegeven, is het eenvoudiger de verwachtingen scherper te stellen. Dit werkt namelijk ook de andere kant op: wat zijn de verwachtingen van medewerkers richting de directie? Door transparant te zijn en te blijven, wordt een heldere omgeving gebouwd waarin mensen ook naar elkaar zich durven uit te spreken. Op deze manier wordt de organisatie meer een zelfdragend/zelfsturend geheel en is makkelijker te managen door een ondernemer.

Uw eigen situatie:

Wanneer u het idee heeft dat op een aantal vlakken de verwachtingen niet optimaal zijn, schakel dan De Mobiele PersoneelsChef in. Door gesprekken met heldere en gerichte vragen te voeren, wordt binnen afzienbare tijd duidelijk waar de schoen wringt en kan een passende oplossing worden uitgevoerd.

Uw voordeel is dat u een uitweg krijgt naar betere verwachtingen en zo de medewerkers productiever en gemotiveerder krijgt.