Wat betekent de rol van de overheid voor ondernemers?

Al die wetten en regeltjes

Ja, die overheid van ons heeft het prima voor elkaar tegenwoordig.

In korte tijd een aantal wetten er doorheen duwen die naar mijn idee grote gevolgen hebben en gaan hebben voor het Nederlandse werkklimaat. De Wet Ketenaansprakelijkheid bestaat al wat langer. In 2015 kwam De Wet Werk en Zekerheid en sinds 1 mei 2016 de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Net een heilige drie-eenheid, elk met specifieke onderdelen, maar tezamen bezitten deze wetten een enorme kracht. De kracht zit hem in het beter kunnen beoordelen of een werkgever of opdrachtgever de zaak naar maatstaven van de overheid op orde heeft. Wanneer dat niet zo is, zal een manier van handhaving optreden.

Sanctioneren

Het wordt ook letterlijk zo genoemd door de Eerste Kamer. Er gaat bij mij dan een gevoel door mij heen dat de overheid op steeds meer gebieden mogelijkheden creëert de burger te “wijzen” op wet- en regelgeving. Beboeten en sanctioneren zijn dan de noemers waaronder men handhaaft. Natuurlijk, de soep zal niet zo heet gegeten worden, maar toch, het wordt steeds duidelijker wat hun bedoeling is.

We kunnen er allemaal heel moeilijk over doen. Feit is: het is gewoon de realiteit en we moeten ermee “dealen”. De simpele achterliggende gedachte is dat de overheid geld nodig heeft (om wat voor reden ook). Gedurende de afgelopen jaren heeft zij geconstateerd dat het haar veel geld kostte om de toename in werklozen en hun WW uitkeringen. ZZP-ers brachten weinig in het laatje wat betreft heffingen, premies en afdrachten. Werkgevers roerden zich m.b.t. het ontdekken van mogelijkheden van payrolling.

Werknemers

Met de wet DBA probeert men de grote groep ZZP-ers weer terug te krijgen naar werknemerschap. Door handhaving richting werkgevers wil men dwingen de positie van een opdrachtnemer/werknemer te heroriënteren. Door een besef op te leggen dat men de mensen beter zelf in dienst kan nemen (gebruik makende van de flexibiliteit die de wet Werk en Zekerheid biedt). Werkgevers zullen zich niet gaan verzetten. Dat is ook zinloos.

Een beter idee is om stil te staan bij het volgende: Om een goed winstgevend bedrijf te voeren, heeft een werkgever mensen nodig. Doordat het mogelijk een dure aangelegenheid wordt verkapte werknemersconstructies op te zetten, lijkt het makkelijker en zeker goedkoper de mensen maar gewoon in dienst te nemen. Uiteindelijk creëert een dienstverband voor mensen de meeste betrokkenheid t.o.v. andere inleen- of payrollconstructies.

Duidelijkheid

Wet Werk en Zekerheid zoomt in op:

  • Het in orde hebben van dossiers,
  • Inzicht hebben in contracten en
  • De manier waarop en of iemand eventueel buiten de organisatie geplaatst kan worden.

Hierdoor lijkt een situatie geschapen een manier te verzinnen hoe meer duidelijkheid en aandacht te verkrijgen indien men meer uit eigen mensen wil halen. Interessant, want De Mobiele PersoneelsChef weet wel hoe daarmee omgegaan kan worden 🙂